Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM USPOSABLJANJA IZVAJALCEV IZBIRNEGA PREDMETA (1. 3. 2013)

Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vsebuje Učni načrt za obravnavo vsebin o varstvu pred nesrečami v sedmem ali osmem razredu v obsegu 35 ur ter v devetem v obsegu 32 ur. Učenec lahko obiskuje izbirni predmet le eno leto. Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih od prvega do devetega razreda in pri zunajšolskih dejavnostih. Učni načrt je oblikovan tako, da učenci pri izbirnem predmetu razširjajo in poglabljajo svoje znanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)