Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE (1. 3. 2013)

Prenova dosedanjega programa je nujna zaradi dopolnitve programa z novima moduloma A/1 in C/1, ki bosta namenjena usposabljanju zdravnikov letalcev in vodnikov reševalnih psov ter inštruktorjev letalskega reševanja pri Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS). Izvedba usposabljanj z uporabo zrakoplovov je pokazala, da je potrebno dosedanji program nadgraditi s specifičnimi znanji, ki jih potrebujejo zdravniki letalci in vodniki reševalnih psov, prav tako pa je potrebno pripraviti poseben modul za usposabljanje inštruktorjev letalskega reševanja. Program je potrebno uskladiti tudi z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)