Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA VODNIKOV TER REŠEVALNIH PSOV (25. 2. 2013)

Usposabljanje je namenjeno vodnikom in reševalnim psom iz držav JV Evrope. Program bo na razpolago kot slovenski prispevek v Program izobraževanja in usposabljanja v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo (Disaster Preparednes and Prevention Initiative for South-Eastern Europe – DPPI SEE).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)