Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT USPOSABLJANJA 2013 (19. 12. 2012)

Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje za leto 2013

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)