Facebook
Twitter
YouTube

Program dopolnilnega usposabljanja PV2 (22. 11. 2012)

Program dopolnilnega usposabljanja za pripravo in uporabo gasilskega poveljniškega vozila PV2.

Program usposabljanja je izdelan za pripadnike prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot. Namenjen je gasilcem, ki so na lokalnem, regijskem ali državnem nivoju v primeru večjih gasilskih intervencij razporejeni v ožje vodstvo intervencije oziroma štab. Nabor kandidatov prostovoljnih gasilskih organizacij za usposabljanje opravi Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z gasilskimi organizacijami na terenu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)