Facebook
Twitter
YouTube

PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV (2. 8. 2012)

Usposabljanje je namenjeno predavateljem, ki poučujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namenjeno je predvsem tistim, ki poučujejo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ter tistim, ki usposabljajo kadre s področja gasilstva na ravni prostovoljnih gasilskih društev, zvez in regij ter Gasilske zveze Slovenije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program (PDF datoteka)