Facebook
Twitter
YouTube

USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE POŽARNEGA VAROVANJA (3. 11. 2010)

Program je namenjen dvema ciljnima skupinama: varnostnikom in operaterjem v vamostno nadzomem cantru (v nadaljevaiju: VNC), ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)