Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

16. 7. 2020
Dopolnilno usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju
Program je namenjen dodatni usposobitvi gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju.
16. 7. 2020
Nov program

Program je namenjen seznanitvi udeležencev z osnovnimi vsebinami, ki jih poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki, člani štabov Civilne zaščite ter poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah potrebujejo za uspešno operativno strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi.

16. 7. 2020
Program dopolnilnega usposabljanja – Študije primerov nesreč
Program je namenjen različnim ciljnim skupinam, ki so zadolžene za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob različnih naravnih in drugih nesrečah.
16. 7. 2020
Temeljno usposabljanje potapljačev za tehnično potapljanje
Program je namenjen vsem kategorijam tehničnih potapljačev, ki izvajajo naloge zaščite in reševanja, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje.

   

ČASOVNO OBDOBJE