Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

4. 8. 2016
DOPOLNILNO USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM
V submediteranskem in tudi v drugih posameznih delih države Slovenije je v nekaterih obdobjih leta velika požarna ogroženost naravnega okolja,  zato je potrebno gasilce usposobiti za ravnanje v različnih okoliščinah gašenja požarov v naravnem okolju.
   

ČASOVNO OBDOBJE