Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

23. 2. 2016
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH

Gasilci, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev, se pri požarih v objektih srečujejo z najbolj zahtevnimi oblikami reševanja in gašenja, zato jih je treba usposobiti za varno in učinkovito delo.

 

Po tem programu se bodo gasilci usposabljali in urili v naslednjih operativnih postopkih in gasilskih veščinah:

  • uporaba naprednih veščin reševanja in gašenja (vstop, napredovanje, prezračevanje, gašenje in reševanje),

  • privajanje na delo v razmerah omejenega odvoda dima in toplote,

  • gašenje požarov v enostavnih objektih (enoetažni objekti)

  • gašenje požarov v zahtevnih objektih (večetažni objekti),

  • delo v skupini in oddelku pri gašenju notranjih požarov.

23. 2. 2016
UVAJALNO USPOSABLJANJE PRIPADNIKOV SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
Namen usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč je usposobitev za zagotavljanje učinkovitega delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na uvajalnem usposabljanju pridobijo udeleženci pregled o organizaciji in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. To je nov samostojen program uvajalnega usposabljanja, ki je namenjen pripadnikom sil za zaščito in reševanje, ki se na novo vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
   

ČASOVNO OBDOBJE