Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

31. 8. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO...
Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih, pripadnikom reševalnih služb oziroma nevladnih organizacij in zaposlenim v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so vključeni v proces načrtovanja in pripravljanja vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
31. 8. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV REŠEVALNIH IN ...
Usposabljanje po tem programu je namenjeno pripadnikom reševalnih in drugih služb ter enot, predvidenim za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči ( enote Civilne zaščite, gasilske enote širšega po0mena in druge prostovoljne gasilske enote, policija, enote nujne medicinske pomoči in glede na potrebe še druge enote in službe.
   

ČASOVNO OBDOBJE