Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

22. 5. 2015
TEMELJNO USPOSABLJANJE POTAPLJAČEV ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE
Skladno z določbo drugega odstavka 16. člena Uredbe o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/03) so v izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje, lahko vključeni ali razporejeni le potapljači, ki so usposobljeni za tehnično potapljanje. Programe za usposabljanje tehničnih potapljačev pripravi uprava in jih potrdi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gre za nov program usposabljanja, saj med programsko ponudbo ni programa usposabljanja, ki bi bil namenjen tej ciljni skupini. Program obsega vse kategorije tehničnih potapljačev, določene v prilogi 1, predhodno citirane uredbe o merilih za potapljanje.
   

ČASOVNO OBDOBJE