Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

5. 10. 2015
OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA PREDSTOJNIKA GASILSKE ENOTE
Program je namenjen predstojnikom poklicnih gasilskih enot, njihovim pomočnikom, namestnikom in kandidatom, ki se zanimajo za eno izmed teh odgovornih delovnih mest.
31. 8. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO...
Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem v državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih, pripadnikom reševalnih služb oziroma nevladnih organizacij in zaposlenim v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so vključeni v proces načrtovanja in pripravljanja vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
31. 8. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV REŠEVALNIH IN ...
Usposabljanje po tem programu je namenjeno pripadnikom reševalnih in drugih služb ter enot, predvidenim za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči ( enote Civilne zaščite, gasilske enote širšega po0mena in druge prostovoljne gasilske enote, policija, enote nujne medicinske pomoči in glede na potrebe še druge enote in službe.
5. 6. 2015
PROGRAM DOP. USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV REŠEVALNIH IN DRUGIH SLUŽB
Usposabljanje po tem programu je namenjeno pripadnikom reševalnih in drugih služb ter enot, predvidenim za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči (enote Civilne zaščite, gasilske enote širšega pomena in druge prostovoljne gasilske enote, policija, enote nujne medicinske pomoči in glede na potrebe še druge enote in službe, na primer predstavniki podjetij za dobavo in distribucijo električne energije, zagotavljanje telefonskih povezav, komunale, vodovodakanalizacije itn.).
22. 5. 2015
TEMELJNO USPOSABLJANJE POTAPLJAČEV ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE
Skladno z določbo drugega odstavka 16. člena Uredbe o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/03) so v izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje, lahko vključeni ali razporejeni le potapljači, ki so usposobljeni za tehnično potapljanje. Programe za usposabljanje tehničnih potapljačev pripravi uprava in jih potrdi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Gre za nov program usposabljanja, saj med programsko ponudbo ni programa usposabljanja, ki bi bil namenjen tej ciljni skupini. Program obsega vse kategorije tehničnih potapljačev, določene v prilogi 1, predhodno citirane uredbe o merilih za potapljanje.
9. 3. 2015
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA REŠEVALCE IZ VODE NA DIVJIH VODAH
Program je namenjen kandidatom za reševalce iz vode na divjih vodah.

Program je namenjen pravnim in fizičnim osebam, ki izposojajo ali vodijo plovila za spust po divjih vodah v okviru športne, športno rekreacijske in gospodarske dejavnosti.

Po tem programu se usposabljajo tudi reševalci iz vode na divjih vodah, ki morajo biti v skladnou z zakonom o varstvu pred utopitvami prisotni pri organiziranih športnih in drugih dejavnostih s pridobitnim namenom ter pri prireditvah na divjih vodah.
26. 2. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV ENOT CZ
Usposabljanje je namenjeno pripadnikom enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi pripadniki Slovenske vojske in Policije, ki opravljajo podobne naloge.

Po tem programu usposabljanja se lahko v sklopu usposabljanja za miniranje ob reševanju v jamah usposabljajo tudi pripadniki jamarske reševalne službe.
12. 2. 2015
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ
Usposabljanje po tem programu je namenjeno članom komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov ob potresih in drugih nesrečah.
12. 2. 2015
PROGRAM UVAJALNEGA IN TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ
Usposabljanje po tem programu je namenjeno članom komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov ob potresih in v drugih nesrečah.
21. 1. 2015
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA INŠTRUKTORJEV
S Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) je opredeljena usposobljenost organizatorjev, predavateljev in inštruktorjev za izvajanje procesa usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE