Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

10. 2. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE
Usposabljanje je namenjeno častnikom, podčastnikom in vojaškim uslužbencem SV, ki so predvideni za delovanje na nalogah zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za prenos pridobljenega znanja na druge pripadnike enot SV, ki so določeni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in so pedagoško-andragoško usposobljeni. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi pripadniki SV, ki so predvideni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
   

ČASOVNO OBDOBJE