Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

6. 1. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA POTAPLJAČEV REŠEVALCEV
S prenovljenim programom dopolnilnega usposabljanja bodo potapljači reševalci lahko svoje znanje dopolnili in se usposobili za varno in učinkovito reševanje iz vode. Dopolnilni program pomeni poenotenje standardov znanj, izkušenj in usposobljenosti vseh potapljačev reševalcev, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči.
6. 1. 2014
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA REŠEVANJE IZ VODE
Člani in pripadniki enot in služb, ki so usposobljeni za reševanje iz vode, lahko opravljajo tudi naloge oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.
6. 1. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI
Program obsega celotno področje psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. 1. 2014
PROGRAM UVAJALNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI
Gre za nov program, ki obsega predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter način izvajanja psihosocialne pomoči znotraj njega.
   

ČASOVNO OBDOBJE