Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

27. 11. 2014
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA REŠEVALCE IZ VODE NA BAZENIH
Program usposabljanja za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih - program A/ modul A1 in A2.
12. 11. 2014
USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Usposabljanje je razdeljeno v dva modula, prvi je namenjen članom občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje na stvareh, drugi pa članom občinskih, regijskih in državne komisije za ocenjevanje v kmetijski proizvodnji.
6. 10. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SV ZA GAŠENJE
Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske za gašenje požara na plovilu.
16. 5. 2014
PROGRAM USPOSABLJANJA JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU VARSTVA PRED
Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem, ki začnejo poklicno opravljati delo v Upravi RS za zaščito in reševanje.
10. 2. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV SLOVENSKE VOJSKE
Usposabljanje je namenjeno častnikom, podčastnikom in vojaškim uslužbencem SV, ki so predvideni za delovanje na nalogah zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za prenos pridobljenega znanja na druge pripadnike enot SV, ki so določeni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah in so pedagoško-andragoško usposobljeni. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi pripadniki SV, ki so predvideni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
6. 1. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA POTAPLJAČEV REŠEVALCEV
S prenovljenim programom dopolnilnega usposabljanja bodo potapljači reševalci lahko svoje znanje dopolnili in se usposobili za varno in učinkovito reševanje iz vode. Dopolnilni program pomeni poenotenje standardov znanj, izkušenj in usposobljenosti vseh potapljačev reševalcev, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči.
6. 1. 2014
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA REŠEVANJE IZ VODE
Člani in pripadniki enot in služb, ki so usposobljeni za reševanje iz vode, lahko opravljajo tudi naloge oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.
6. 1. 2014
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI
Program obsega celotno področje psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
6. 1. 2014
PROGRAM UVAJALNEGA USPOSABLJANJA O PSIHOSOCIALNI POMOČI
Gre za nov program, ki obsega predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter način izvajanja psihosocialne pomoči znotraj njega.
   

ČASOVNO OBDOBJE