Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

17. 5. 2013
PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA ZA VODJE EKIP PRVE POMOČI
Namen programa je, da udeleženci pridobijo strokovno znanje, spretnosti in veščine, ki so nujni za učinkovito vodenje ekip prve pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK). Udeleženci se usposobijo za izvajanje postopkov, kot so prihod ekipe na delovišče, zagotavljanje varnosti, triaža, razporejanje dela in učinkovito komuniciranje v timu.
   

ČASOVNO OBDOBJE