Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

26. 2. 2013
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV POKLICA GASILEC
Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki želijo poklicno opravljati operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot (poklicne gasilske enote, prostovoljne gasilske enote, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije). Udeleženec s tem programom ne pridobi stopnje strokovne izobrazbe, ampak nov poklic ter razširi oziroma poglobi posebno znanje, potrebno za opravljanje tega poklica.
25. 2. 2013
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA VODNIKOV TER REŠEVALNIH PSOV
Usposabljanje je namenjeno vodnikom in reševalnim psom iz držav JV Evrope. Program bo na razpolago kot slovenski prispevek v Program izobraževanja in usposabljanja v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za JV Evropo (Disaster Preparednes and Prevention Initiative for South-Eastern Europe – DPPI SEE).
   

ČASOVNO OBDOBJE