Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

2. 8. 2012
PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA PREDAVATELJEV
Usposabljanje je namenjeno predavateljem, ki poučujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namenjeno je predvsem tistim, ki poučujejo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ter tistim, ki usposabljajo kadre s področja gasilstva na ravni prostovoljnih gasilskih društev, zvez in regij ter Gasilske zveze Slovenije.
   

ČASOVNO OBDOBJE