Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

21. 12. 2011
PROGRAM DOP. USPOSABLJANJA O ODNOSIH Z JAVNOSTMI OB NESREČAH
Namen usposabljanja je dopolniti znanje in usposobljenost izbranih ciljnih skupin o odnosih z javnostmi ob različnih naravnih ali drugih nesrečah.
8. 7. 2011
TEMELJNI PROGRAM USPOSABLJANJA ČLANOV EKIP ZA PRVO POMOČ
Name programa je, da udeleženci pridobijo znanje za dajanje prve pomoči v vsakdanjih in izrednih razmerah.
18. 5. 2011
DOPOLNILNI PROGRAM USPOSABLJANJA ČLANOV KOMISIJ ZA ...
OCENJEVANJE ŠKODE NA OBJEKTIH
   

ČASOVNO OBDOBJE