Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

14. 12. 2010
USPOSABLJANJE GASILCEV ZA IZVAJANJE INTERVENCIJ OB ...
NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI
14. 12. 2010
USPOSABLJANJE GASILCEV ZA REŠEVANJE Z VIŠIN IN IZ GLOBIN
Usposabljanje je namenjeno gasilcem- tehničnim reševalcem v poklicnih in prostovoljnih gasilskihe notah. Prednos pri izbiri kandidatov bodo imele gasilske enote,k i so na podlagi 20.člena Uredbe o organizin ranju, opremljanju in usposabljanju za zaščito, reševanje in pomoč (Uradnii list RS, 92/07) imenovane kot gasilske enote širšega pomena in osrednje gasilske enote v občini.
USPOSABLJANJE ZA POSREDOVANJE GASILCEV NA AVTOCESTI
Usposabljanje je namenjeno vodjem prostovoljnih gasilskih enot, vodjem intervencije in poveljnikom društev, ki imajo na svojem področju posredovanja avtocesto.
14. 12. 2010
USPOSABLJANJE ZA REŠEVANJE IZ VODE
Program je namenjen pripadnikom Civilne zaščite,gasilskim ali drugim reševalnim službam, ki so skladno z Uredbo o organiziranju,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,reševanje in pomoč (Uradni list RS, Številka 92/2007 in Uradni list RS, Številka 54/2009).
   

ČASOVNO OBDOBJE