Facebook
Twitter
YouTube

Novi programi (RSS)

14. 12. 2010
USPOSABLJANJE GASILCEV ZA IZVAJANJE INTERVENCIJ OB ...
NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI
14. 12. 2010
USPOSABLJANJE GASILCEV ZA REŠEVANJE Z VIŠIN IN IZ GLOBIN
Usposabljanje je namenjeno gasilcem- tehničnim reševalcem v poklicnih in prostovoljnih gasilskihe notah. Prednos pri izbiri kandidatov bodo imele gasilske enote,k i so na podlagi 20.člena Uredbe o organizin ranju, opremljanju in usposabljanju za zaščito, reševanje in pomoč (Uradnii list RS, 92/07) imenovane kot gasilske enote širšega pomena in osrednje gasilske enote v občini.
USPOSABLJANJE ZA POSREDOVANJE GASILCEV NA AVTOCESTI
Usposabljanje je namenjeno vodjem prostovoljnih gasilskih enot, vodjem intervencije in poveljnikom društev, ki imajo na svojem področju posredovanja avtocesto.
14. 12. 2010
USPOSABLJANJE ZA REŠEVANJE IZ VODE
Program je namenjen pripadnikom Civilne zaščite,gasilskim ali drugim reševalnim službam, ki so skladno z Uredbo o organiziranju,opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,reševanje in pomoč (Uradni list RS, Številka 92/2007 in Uradni list RS, Številka 54/2009).
3. 11. 2010
USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE POŽARNEGA VAROVANJA
Program je namenjen dvema ciljnima skupinama: varnostnikom in operaterjem v vamostno nadzomem cantru (v nadaljevaiju: VNC), ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/07)
3. 11. 2010
USPOSABLJANJE ENOTE ZA POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE STACIONARIJ
Za vzdrževanje in upravljanje stacionarija je ustanovljena Enota za postavitev in vzdrževanje stacionarija, ki je popolnjena s pripadniki Civilne zaldite (CZ) in člani enot za postavitev začasnih prebivališč, ki jih popolnjujeta in opremljata Zveza tabornikov Slovenije ter Združenje Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.
3. 11. 2010
USPOSABLJANJA PRIPADNIKOV ENOT ZA VARSTVO PRED NUS
Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi -Skladiščenje streliva, minskoeksplozivnih sredstev in neeksplodiranih ubojnih sredstev ter skladiščno poslovanje z njimi.
2. 11. 2010
USPOSABLJANJA POGODBENIH PRIPADNIKOV CIVILNE ZAŠČITE
Za pogodbene pripadnike CZ, ki so razporejeni v enote, organe in službe civilne zaščite, je potrebno izvesti usposabljanje o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njihovih nalogah. Program je namenjen ciljnim skupinam, ki nimajo uvajalnega in temeljnega usposabljanaj za opravljanje svojih nalog.
   

ČASOVNO OBDOBJE