Portal URSZR - Izpostava - <![CDATA[SEJE ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA]]> Thu, 24 Jul 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[LETNI NAČRTI IN POROČILA O PORABI SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA]]> Thu, 24 Jul 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[RAZDELILNIKI POŽARNE TAKSE LOKALNIM SKUPNOSTIM]]> Thu, 24 Jul 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Delitev sredstev POŽARNEGA SKLADA]]>
Sredstva požarne takse se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno skupnost so:

35 % - število poklicnih gasilcev 
20 % - število prebivalcev v občini
15 % - ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč 
10 % - velikost občine
10 % - število operativnih gasilcev 
10 % - število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih

Ostalih 30 % zbranih sredstev se nameni za izvajanje nalog (programov) širšega družbenega pomena, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom opredeljenih v 5., 6., 7., in 8. točki 58. člena zakona.

]]>
Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 +0200
<![CDATA[Centralni katalog informacij javnega značaja]]> Povezava na katalog]]> Mon, 08 Dec 2008 00:00:00 +0100 <![CDATA[Imenovanje uradne osebe]]> Tue, 01 Feb 2005 00:00:00 +0100 <![CDATA[Seznam pooblaščenih uradnih oseb URSZR]]> Wed, 18 Jun 2014 00:00:00 +0200 <![CDATA[Naloge URSZR]]> Fri, 04 Mar 2005 00:00:00 +0100 <![CDATA[Organizacijska sestava URSZR]]> Thu, 03 Mar 2005 00:00:00 +0100 <![CDATA[Organizacijska sestava URSZR]]> Thu, 03 Mar 2005 00:00:00 +0100