Portal URSZR - Izpostava - <![CDATA[Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2019]]>

V Postojni si od 17. do 19. oktobra 2019 lahko ogledate:

  • zmogljivosti Civilne zaščite, gasilcev in drugih reševalnih služb ter Slovenske vojske in Policije za pomoč ljudem,
  • vajo državnega pomena »Vaja POSTOJNA 2019«,
  • različne prikaze delovanja reševalnih služb,
  • predstavitev in prikaze gasilske, zaščitne in reševalne opreme,
  • strokovne posvete,
  • mladinski kotiček,
  • mednarodno gasilsko tekmovanje,
  • tekmovanje gasilskih enot širšega pomena,
  • tek 112.

Veselimo se vašega obiska!

Program prireditve

]]>
Fri, 04 Oct 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja]]> Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. junija 2019, v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica in Hrpelje – Kozina. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 8. julija 2019 na zgoraj navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

]]>
Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[PREKLICANA POŽARNA OGROŽENOST NA PRIMORSKEM ]]> Z današnjim dnem je preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem. Trenutno nikjer na območju Republike Slovenije s strani Uprave RS za zaščito in reševanje ni razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.

]]>
Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Rapis Evropske komisije]]> »Evropska komisija, Generalni direktorat civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO), je objavila razpis za projekte s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja. Rok za prijavo na razpis za je 4. april 2019. Dodatne informacije se nahajajo v priponki, ki je priložena tej objavi.]]> Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0100 <![CDATA[PATRULJNI TEK 2019]]> Članice in člani sil za zaščito, reševanje in pomoč vljudno VABLJENI na 48. tradicionalno tekmovanje Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite v patruljnem teku na smučeh, ki bo v soboto 12. januarja 2019 ob 9.30 uri na Rudnem polju na Pokljuki.]]> Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Obvestilo glede pristojnih mnenjedajalcev v gradbenih postopkih]]> Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) v 31. členu predpisuje, da investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, ki so opredeljeni v 15. točki prvega odstavka 3. člena in 112. členu Gradbenega zakona.
Uprava RS za zaščito in reševanje skladno z določbami Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D, Uradni list RS, št. 83/12) ni več pristojna za izdajo mnenj v postopkih graditve objektov.
Glede na zgoraj navedeno Uprava RS za zaščito in reševanje ni več mnenjedajalec. V izogib nepotrebnemu pošiljanju vlog in dokumentacije prosimo, da to upoštevate.

Zahtevke za izdajo projektnih pogojev in mnenj z vidika upoštevanja obrambnih potreb na podlagi 28. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) morajo investitorji oziroma njihovi pooblaščenci nasloviti na:
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana

]]>
Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[32. številka revije Ujma]]> spletni strani.

Želimo vam prijetno branje!


]]>
Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[OSNUTEK - Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite]]>
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 15. 6. 2018, na naslov:
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
gp.dgzr@urszr.si]]>
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018]]> Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0200 <![CDATA[Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu]]> Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0100