Portal URSZR - Izpostava - <![CDATA[Opravičilo za napako v Ujmi 33]]> Spoštovani!

Uprava RS za zaščito in reševanje je konec novembra izdala 33. številko revije Ujma. Žal je bilo šele po izidu ugotovljeno, da je v procesu oblikovanja revije prišlo do neljube napake v članku »Organiziranost in delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji« avtorice Janje Kramer Stajnko.

Na strani 253 je bil pod sliko 2 objavljen graf, ki prikazuje razmerje gasilskih in drugih enot na intervencijah leta 2018. Do napake je prišlo v legendi grafa. Pravilen podatek je, da so gasilci opravili 96 % vseh intervencij, druge enote pa 4 %.

Avtorici članka, bralcem in gasilcem, ki nesebično in požrtvovalno opravijo glavnino intervencij v državi ter pri tem mnogokrat tvegajo svoje življenje, da bi zaščitili življenja drugih, se za nastalo napako iskreno opravičujemo. 

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Povezava na popravljen članek]]>
Thu, 12 Dec 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Izšla je nova številka revije Ujma]]> nove številke revije Ujma, strokovne revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Revija izhaja od leta 1987 v nakladi 1800 izvodov.
Ujma ni samo vsakokratni letni pregled dogodkov na izbranem področju, temveč je v tridesetih letih postala pravi arhiv podatkov o vseh vidikih nesreč ter vzrokih in odzivih nanje, hkrati pa ponuja pregled nad razvojem znanosti ter sistema zaščite in reševanja.
Doslej je na več kot 800 straneh izšlo več kot 1600 člankov izpod peresa (in tipkovnice) več kot 700 različnih avtorjev.

]]>
Fri, 06 Dec 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja]]> Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. junija 2019, v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica in Hrpelje – Kozina. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 8. julija 2019 na zgoraj navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

]]>
Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0200
<![CDATA[PREKLICANA POŽARNA OGROŽENOST NA PRIMORSKEM ]]> Z današnjim dnem je preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem. Trenutno nikjer na območju Republike Slovenije s strani Uprave RS za zaščito in reševanje ni razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.

]]>
Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 +0100
<![CDATA[Rapis Evropske komisije]]> »Evropska komisija, Generalni direktorat civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO), je objavila razpis za projekte s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja. Rok za prijavo na razpis za je 4. april 2019. Dodatne informacije se nahajajo v priponki, ki je priložena tej objavi.]]> Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0100 <![CDATA[PATRULJNI TEK 2019]]> Članice in člani sil za zaščito, reševanje in pomoč vljudno VABLJENI na 48. tradicionalno tekmovanje Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite v patruljnem teku na smučeh, ki bo v soboto 12. januarja 2019 ob 9.30 uri na Rudnem polju na Pokljuki.]]> Wed, 12 Dec 2018 00:00:00 +0100 <![CDATA[Obvestilo glede pristojnih mnenjedajalcev v gradbenih postopkih]]> Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) v 31. členu predpisuje, da investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, ki so opredeljeni v 15. točki prvega odstavka 3. člena in 112. členu Gradbenega zakona.
Uprava RS za zaščito in reševanje skladno z določbami Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB1 in 97/10) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-D, Uradni list RS, št. 83/12) ni več pristojna za izdajo mnenj v postopkih graditve objektov.
Glede na zgoraj navedeno Uprava RS za zaščito in reševanje ni več mnenjedajalec. V izogib nepotrebnemu pošiljanju vlog in dokumentacije prosimo, da to upoštevate.

Zahtevke za izdajo projektnih pogojev in mnenj z vidika upoštevanja obrambnih potreb na podlagi 28. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) morajo investitorji oziroma njihovi pooblaščenci nasloviti na:
Ministrstvo za obrambo
Direktorat za logistiko
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana

]]>
Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[32. številka revije Ujma]]> spletni strani.

Želimo vam prijetno branje!


]]>
Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 +0100
<![CDATA[OSNUTEK - Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov požarne zaščite]]>
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do petka, 15. 6. 2018, na naslov:
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
gp.dgzr@urszr.si]]>
Thu, 17 May 2018 00:00:00 +0200
<![CDATA[Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018]]> Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0200