Facebook
Twitter
YouTube

Zakonodaja (RSS)

Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij
za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Ur. l. RS, št. 15/2001)
Priporočila o podrobnejši vsebini tehničnega poročila in risb
v študijah in zasnovah požarne varnosti
Posebni znaki alarmiranja ob neposredni nevarnosti nesreče
s klorom VPNDN (Ur. l. RS, št. 54/98)
Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti
poplavnega vala zaradi prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne VPNDN (Ur. l. RS, št. 65/00)
Odredba o cenah in normativih za določanje cen gradbenih
del za popotresno obnovo objektov VPNDN (Ur. l. RS, št. 59/98, 9/99, 19/00, 31/01, 53/02)
Odredba o cenah in normativih za določanje cen projektne
dokumentacije za popotresno obnovo objektov VPNDN (Ur. l. RS, št. 59/98, 19/00, 31/01, 53/02)
   

ČASOVNO OBDOBJE