Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

7. 2. 2008
Prečiščena besedila s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. 2. 2008
Neuradna prečiščena besedila s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
20. 3. 2012
NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2012

Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se v skladu z usmeritvami in programi določenimi v nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, izvajale v letu 2012 na ravni države.
20. 1. 2011
O B R A Z C I
iz Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil ZRP (Ur. list RS št. 40/2009)
3. 8. 2010
Državni načrt ob jedrski ali radiološki nesreči
Vlada RS je na seji dne 22.7.2010 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.
4. 2. 2008
Informacija o statusu društva in plačilom upravne takse
Informacija v zvezi s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju gasilstva in plačilom upravne takse
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
VPNDN Uradno prečiščeno besedilo zakona ZVNDN-UPB1 (Ur. l. RS, št 51/06)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami
<<< Prejšnjih 10 1 2