Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA (20. 3. 2012)

VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2012

Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se v skladu z usmeritvami in programi določenimi v nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, izvajale v letu 2012 na ravni države.

Objavljamo gradivo v pripravi.

Morebitne dopolnitve in spremembe sprejemamo po elektronski pošti na E-naslov: urszr@urszr.si

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Gradivo (Word datoteka)