Facebook
Twitter
YouTube

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu

pred naravnimi in drugimi nesrečami

Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejel na seji 2. marca 2006

nazaj
na seznam