Facebook
Twitter
YouTube

O B R A Z C I (20. 1. 2011)

iz Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil ZRP (Ur. list RS št. 40/2009)

Na podlagi sprejetega Sklepa o določitvi oblike obrazcev ter njihovi objavi na spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR, št. 023-114/2009-1, z dne 4.9.2009) ter v skladu s 3., 7., 14., 15. in v povezavi s 17. členom Pravilnika o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/2009), je določena oblika obrazcev:

-              -      Obr. EZRP-01- Evidenčni list,
-              -      Obr. EZRP-02 - Predlog za razporeditev na dolžnost v CZ,
-              -      Obr. EZRP-02.PE - Predlog za vpis v posebno evidenco,
-              -      Obr. EZRP-01- Evidenčni list,
-              -      Obr. EZRP-02 - Predlog za razporeditev na dolžnost v CZ,
-              -      Obr. EZRP-02.PE - Predlog za vpis v posebno evidenco,
-              -      Obr. EZRP-03 - Zahtevek za izdajo poziva,
-              -      Obr. EZRP-04 - Splošni poziv,
-              -      Obr. EZRP-04.U - Splošni poziv - ustanovitelj,
-              -      Obr. EZRP-05 - Mobilizacijski poziv,
-              -      Obr. EZRP-06 - Potrdilo o udeležbi pri opravljanju nalog ZRP,
-              -      Obr. EZRP-06.U - Potrdilo o udeležbi pri opravljanju nalog ZRP - ustanovitelj.
 
Z namenom poenotenja postopkov vodenja evidenc, razporejanja in pozivanja pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je določena tudi oblika obrazcev:

-        Obr. EZRP-07 - Zahtevek za ukinitev razporeda na dolžnost v CZ,
-        Obr. EZRP-07.PE - Zahtevek za ukinitev vpisa v posebno evidenco,
-        Obr. EZRP-08.ZU - Obvestilo državljanu o zaključku razporeda v CZ – na zahtevo ustanovitelja,
-        Obr. EZRP-08.UD - Obvestilo državljanu o zaključku razporeda v CZ – po uradni dolžnosti,
-        Obr. EZRP-09. - Obvestilo  ustanovitelju o spremembi osebnih podatkov pripadnikov CZ.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Sklep (PDF datoteka)

Obrazec EZRP-01 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-02 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-02.PE (Word datoteka)

Obrazec EZRP-03 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-04 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-04.U (Word datoteka)

Obrazec EZRP-05 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-06 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-06.U (Word datoteka)

Obrazec EZRP-07 (Word datoteka)

Obrazec EZRP-07.PE (Word datoteka)

Obrazec EZRP-08.UD (Word datoteka)

Obrazec EZRP-08.ZU (Word datoteka)

Obrazec EZRP-09 (Word datoteka)