Facebook
Twitter
YouTube

Seznam pooblaščenih uradnih oseb URSZR (18. 6. 2014)

Seznam pooblaščenih uradnih oseb Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam (PDF datoteka)