Facebook
Twitter
YouTube

Naloge URSZR

Template

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo.

Njene naloge so:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE