Facebook
Twitter
YouTube

Imenovanje uradne osebe (1. 2. 2005)

Imenovanje uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Minister z obrambo je s sklepom, šifra: 024-01-4/2005-1 dne 21.1.2005 imenoval Nežo Škufca, višjo svetovalko za uradno osebo, ki je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja dela Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

KONTAKTNI PODATKI:
Neža Škufca, višja svetovalka
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
tel.: 01 471-22-70
fax: 01 431-81-17
e-naslov: neza.skufca@urszr.si

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE