Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

SEJE ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
V prilogi so zapisniki sej Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
LETNI NAČRTI IN POROČILA O PORABI SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA
V prilogi so letni načrti in poročila o porabi sredstev požarnega sklada.
RAZDELILNIKI POŽARNE TAKSE LOKALNIM SKUPNOSTIM
V prilogi so razdelilniki požarne takse lokalnim skupnostim.
   

ČASOVNO OBDOBJE