Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

18. 6. 2014
Seznam pooblaščenih uradnih oseb URSZR
Seznam pooblaščenih uradnih oseb Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe
   

ČASOVNO OBDOBJE