Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

SEJE ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA
V prilogi so zapisniki sej Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
LETNI NAČRTI IN POROČILA O PORABI SREDSTEV POŽARNEGA SKLADA
V prilogi so letni načrti in poročila o porabi sredstev požarnega sklada.
RAZDELILNIKI POŽARNE TAKSE LOKALNIM SKUPNOSTIM
V prilogi so razdelilniki požarne takse lokalnim skupnostim.
18. 6. 2014
Seznam pooblaščenih uradnih oseb URSZR
Seznam pooblaščenih uradnih oseb Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe
   

ČASOVNO OBDOBJE