Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

20. 3. 2012
NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2012

Program obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se v skladu z usmeritvami in programi določenimi v nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, izvajale v letu 2012 na ravni države.
   

ČASOVNO OBDOBJE