Facebook
Twitter
YouTube

Informacije javnega značaja (RSS)

3. 8. 2010
Državni načrt ob jedrski ali radiološki nesreči
Vlada RS je na seji dne 22.7.2010 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.
   

ČASOVNO OBDOBJE