Facebook
Twitter
YouTube

Bilten in Poročila o nesrečah v zadnjem tednu (7. 4. 2020)

Pregled dogodkov za dan 6. 4. 2020


EPIDEMIJA COVID-19

1 PREGLED SITUACIJE

Do 5. 4. 2020 do 24. ure je bilo skupaj opravljenih 28.253 testiranj za koronavirus SARS-CoV-2, samo v tem dnevu 489. Pozitivnih testov doslej je 1033. Okuženih je 1021 oseb, razlika do 1033 gre na račun večkrat testiranih oseb in oseb, ki so bile testirane v tujini. Dnevni prirast obolelih je 24, dan prej jih je bilo 20. Največje povečanje okuženih je v občinah Šmarje pri Jelšah (7) in Trbovlje (3). Po podatkih iz spletne strani Koronavirus COVID-19 je hospitaliziranih 114 oseb, od tega jih je 30 v intenzivni negi. Dve osebi sta umrli; od začetka epidemije je že 30 smrtnih žrtev. Med obolelimi je 553 žensk in 468 moških, od tega 163 zaposlenih v zdravstvu, 205 oskrbovancev in 49 zaposlenih v DSO. Iz bolnišnic so 5. 4. 2020 odpustili štiri osebe, skupno doslej 102.

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 5. 4. 2020 do 24. ure

STAROSTNA SKUPINA      Moški        Ženske       SKUPAJ
  0-4                                      2                2                 4
 5-14                                    11              10               21
15-24                                   27              32               59
25-34                                   66              73             139
35-44                                   58              80             138
45-54                                   78              97             175
55-64                                   93              78             171
65-74                                   59              43             102
75-84                                   46              58             104
 85+                                    28               80            108
SKUPAJ                            468              553          1021

Po epidemioloških podatkih, zajetih do 5. 4. 2020 do 24. ure, obolele osebe prihajajo iz naslednjih statističnih regij: 317 iz osrednjeslovenske, 223 iz savinjske, 109 iz jugovzhodne Slovenije, 80 iz pomurske in podravske, 65 iz gorenjske, 39 iz koroške, 29 iz primorsko-notranjske, 22 iz zasavske, 20 iz goriške, 19 iz obalno-kraške ter 10 iz posavske statistične regije. Šest obolelih je tujih državljanov. Po občinah prednjačijo MO Ljubljana (194), Šmarje pri Jelšah (137), Metlika (53), Ljutomer (47), Rogaška Slatina (34), Horjul (27) in Maribor (22). 10 ali več primerov je še v občinah Kamnik in Kranj (17), Celje in Domžale (16), Postojna (13), Litija in Slovenj Gradec (12), Lendava in Trebnje (11).

Ključne zadeve

- Dne 6. 4. 2020 zaradi posledic COVID-19 dve novi smrtni žrtvi, dnevni prirast okuženih pa znaša 24. Med novo obolelimi so večinoma zdravstveni delavci, zaposleni v DSO in oskrbovanci v DSO.
- Policija vrši poostren nadzor omejitve gibanja prebivalcev.
- URSZR preko Državnega logističnega centra Civilne zaščite izvaja redno delitev osebne varovalne opreme in drugih materialno tehničnih sredstev po prioriteti.
- Ljudem nudi psihološko podporo tudi Društvo psihologov Slovenije, prav tako se prek telefona za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 psihološka podpora organizira v okviru NIJZ. Telefon (041 443 443) je z delom začel 6. 4. 2020. Delovni čas ob delavnikih je med 16.00 in 24.00, ob sobotah in nedeljah pa med 12.00 in 24.00.
- Odslej so na prioritetni listi za razdelitev zaščitne opreme poleg že doslej prioritetnih prejemnikov (predvsem zdravstvene ustanove in DSO in nekateri drugi) tudi ministrstva, vključno z dejavnostmi znotraj njihove pristojnosti, drugi državni organi in upravljalci kritične infrastrukture.
- MP Holmec je znova omejeno odprt (od 5 do 8. in od 15. do 18. ure).

2 POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH / KLJUČNI POUDARKI

Dne 6. 4. 2020 je bilo na vseh ravneh angažiranih 5705 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, javnih služb in drugih na državni, regijski in občinski ravni.

URSZR, poveljnik CZ RS

- Poteka stalna komunikacija z DLC Roje in MZ, obveščanje prejemnikov materialno tehničnih sredstev in osebne varovalne opreme.
- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in njihovo posredovanje, praviloma na lokalno raven.
- Sodelovanje pri zbiranju in obdelavi ponudb za dobavo in nakup zaščitne opreme v koordinaciji z Medresorsko delovno skupino za zbiranje, pregled in obdelavo ponudb za nakup zaščitne opreme, MZ in Zavodom za državne blagovne rezerve.
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, zdravnikov, policistov, vojakov in drugih oseb, ki bodo sprejeti v karanteno skladno z novim protokolom, in oseb, ki bodo po končanem zdravljenju odpuščeni iz bolnišnic.
- Poteka stalna komunikacija z DLC Roje in MZ in obveščanje prejemnikov materialno tehničnih sredstev in osebne varovalne opreme za sprejem blaga.
- Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in njihovo posredovanje praviloma na lokalno raven.
- Zbiranje podatkov o finančnih in materialnih donacijah.
- Spremljanje mednarodnih aktivnosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in bilateralno v sodelovanju z MZZ in drugimi pristojnimi organi (pomoč v zaščitnih sredstvih, repatriacija, drugo).
- URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, zdravnikov, policistov, vojakov in drugih oseb, ki bodo sprejeti v karanteno in oseb, ki bodo po končanem zdravljenju odpuščeni iz bolnišnic.
- Pripravljen je razdelilnik razdelitve zaščitne opreme ministrstvom in drugim državnim organom ter za upravljalce kritične infrastrukture, navedeni so poleg zdravstvenih organizacij in DSO in podobnih organizacij odslej tudi prioritetni glede razdelitve zaščitne opreme.
- Pripravljen je razdelilnik razdelitve zaščitne opreme in razkužil za GEŠP.
- Enota CZ za psihološko pomoč je izvedla usposabljanje za svetovalce telefona za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19.
- Poveljnik CZRS je 6. 4. 2020 izdal tri odredbe:
- Odredbo za nakup montažnega skladiščnega prostora, lepilnih trakov CZ in magnetnih nalepk z oznako CZ,
- Odredbo za zagotavljanje dostopa do storitev mobilnega prenosa podatkov s ponudnikom, ki zagotavlja storitev na celotnem ozemlju RS,
- Odredbo o zagotovitvi prevozov pilotov letal, ki bodo dostavili zaščitna sredstva.

Aktivirani so regijski in občinski štabi CZ, večinoma v operativni sestavi, s službami za podporo, Služba za podporo Štabu CZ RS, ekipe PP RKS na mejnih prehodih, Državni logistični center Roje. Izpostave URSZR izvajajo koordinacijo med župani občin in poveljniki CZ občin. Gasilci, pripadniki Civilne zaščite, enote RKS in drugi na terenu so vključeni v aktivnosti, kot so oskrba ranljivih skupin, oskrba s hrano, zdravili in drugimi potrebščinami, psihosocialna pomoč, nadzorovanje upoštevanja sprejetih ukrepov s strani vlade in lokalnih skupnosti, razkuževanje prostorov, v katerih so se zadrževale okužene osebe, pomoč zdravstvenim ustanovam nastanitev obolelih in oseb v karanteni, delitev zaščitne opreme, ozaveščanje prebivalcev ipd.

POTRES

Ob 16.53 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje zabeležili potres magnitude 1,7 v bližini Godoviča, 39 km jugozahodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Vipavske doline in okolice Godoviča. Ocenjuje se, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

DELOVNE IN RUDNIŠKE NESREČE

Izpostava Koper

Ob 10.02 se je na Adamičevi ulici v Piranu pri obnovi objekta delavec poškodoval glavo. Na kraju so poškodovanca oskrbeli reševalci Reševalne službe Slovenske Istre in nato prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Izpostava Ljubljana

Ob 12.11 se je v poslovni coni Žeje pri Komendi, občina Komenda, v podjetju pri padcu z viličarja poškodoval voznik viličarja. Poškodovanca so na kraju oskrbeli reševalci NMP Kamnik in nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 17.16 se je na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici delavec poškodoval v proizvodnem obratu. Sodelavci so na kraju poškodovancu nudili prvo pomoč. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanca oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.

REŠEVANJA OBOLELIH OSEB

Izpostava Maribor

Ob 13.58 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz UKC Maribor v UKC Ljubljana.

Izpostava Postojna

Ob 13.58 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor prepeljala dojenčka v inkubatorju iz SB Postojna v UKC Ljubljana.

Izpostava Trbovlje

Ob 13.58 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor prepeljala dojenčka v inkubatorju iz SB Trbovlje v UKC Maribor.

NESREČE V CESTNEM PROMETU

Izpostava Ljubljana

Ob 6.11 je v križišču Jurčičeve in Finžgarjeve ulice na Viru, občina Domžale, osebno vozilo trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 15.25 se je na cesti v naselju Stražišče, občina Ravne na Koroškem, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne pri oskrbi ponesrečenca in očistili vozišče. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

POŽARI V OBJEKTIH

Izpostava Kranj

Ob 19.32 je v Breznici, občina Žirovnica, zagorelo v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GARS Jesenice in PGD Zabreznica so opravili pregled dimnika. Gašenje ni bilo potrebno.

Izpostava Ljubljana

Ob 6.39 je na Njegoševi cesti v Ljubljani gorelo v stanovanju v večstanovanjski stavbi. Gasilci GB Ljubljana so iz objekta evakuirali 20 stanovalcev, požar pogasili in objekt prezračili. Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli dve osebi, ki sta se nadihali dima in prepeljali v UKC Ljubljana. Dežurni OZRCO MOL je uredil nadomestno nastanitev za dva stanovalca, ker je pogorelo stanovanje neprimerno za bivanje.

Ob 16.22 je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani gorelo v lopi za shranjevanje orodja in gradbenega materiala. Požar, ki je lopo v celoti uničil ter zajel še okoli 120 kvadratnih metrov travnate in grmovne površine v okolici, so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 21.45 je v Mali čolnarski ulici v Ljubljani smrdelo po zažganem na podstrešju stanovanjske hiše. Gasilci GB Ljubljana so na kraju ugotovili, da je prišlo do kratkega stika pri zvočniku, katerega pa je lastnik že iznesel. Prostor so pregledali s termo kamero, vendar nevarnosti požara ni bilo.

Izpostava Postojna

Ob 13.53 je v naselju Ponikve, občina Sežana, zagorelo v prizidku stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci ZGRS Sežana, PGD Sežana in Štjak.

Izpostava Ptuj

Ob 22.58 so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v kraju Lačaves, občina Ormož. Gasilci PGD Vitan - Kog in Miklavž pri Ormožu so odstranili žerjavico iz peči in saje pogasili .

POŽARI V NARAVI OZIROMA NA PROSTEM

Izpostava Celje

Ob 14.20 je v naselju Dobletina, občina Nazarje, zagorel gozd. Požar v velikosti 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Nazarje, Gorica in Šmartno ob Dreti

Ob 15.38 je v naselju Plešivec, občina Velenje, zagorela podrast v mešanem gozdu. Požar na območju velikem 6000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Velenje in Škale.

Izpostava Kranj

Ob 17.21 sta pri Cegelnici, občina Naklo, v gozdu zagorela drevo in podrast. Požar, ki je zajel 60 kvadratnih metrov podrasti, so pogasili gasilci PGD Naklo.

Izpostava Ljubljana

Ob 14.00 je v naselju Zagorica, občina Dobrepolje, gorel travnik ob robu gozda. Posredovali so gasilci PGD Zagorica, ki so pogasili požar na površini treh hektarjev.

Ob 17.47 je v bližini ulice Studenec v Ljubljani na obrežju Ljubljanice gorelo deblo suhega podrtega drevesa in okoli 20 kvadratnih metrov podrasti. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.

Ob 19.36 je gorela podrast ob Savski cesti v Domžalah. Požar so pogasili gasilci CZR Domžale in PGD Domžale.

Ob 20.03 je pri naselju Log pri Brezovici, občina Log-Dragomer, gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Log pri Brezovica, Dragomer-Lukovica in Drenov Grič-Lesno Brdo so požar na površini približno 200 kvadratnih metrov lokalizirali in pogasili.

Izpostava Maribor

Ob 15.46 je v naselju Brezula, občina Rače-Fram, gorela suha trava. Požar na površini petih kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Podova.

Izpostava Nova Gorica

Ob 10.43 je v naselju Miren, občina Miren-Kostanjevica, gorela suha trava. Gasilci PGD Kostanjevica in JZ GRD GE Nova Gorica so požar, ki je zajel površino okoli 10 kvadratnih metrov, pogasili in pogorišče preventivno dodatno namočili.

Izpostava Postojna

Ob 11.29 je v Zagonu, občina Postojna, gorela travnata površina. Požar so na površini okoli dva hektarja pogasili gasilci PGD Postojna in teren dodatno zalili z vodo.

NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI

Izpostava Brežice

Ob 16.55 je na cesti Kostanjevica na Krki – Veliko Mraševo pri naselju Malo Mraševo, občina Krško, gasilci PGE Krško očistili madež na vozišču v dolžini štiristo metrov.

NAJDBE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTEV

Izpostava Celje

Ob 14.51 sta v naselju Podsreda, občina Kozje, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Zahodno-Štajerske regije odstranila in do uničenja shranila na varno najdeno topovsko granato kalibra 75 milimetrov, mase 6,8 kilogramov, nemške izdelave iz druge svetovne vojne.

Izpostava Ljubljana

Ob 10.07 so na Letališki cesti v Ljubljani pri rekonstrukciji cesti delavci našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za NUS Ljubljanske regije sta granato kalibra 149 milimetrov iz obdobja druge svetovne vojne prepeljala in varno uničila v zapuščenem kamnolomu pri naselju Javor. Zavarovanje kraja so zagotavljali policisti.

Izpostava Nova Gorica

Ob 14.32 sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS na področju Huma v občini Brda odstranila in do uničenja shranila na varno najden topovski vžigalnik, mase 0,5 kilogramov, italijanske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne.

TEHNIČNA IN DRUGA POMOČ

Izpostava Kranj

Ob 7.48 so na Stari cesti v Kranju gasilci GARS s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in tako omogočili skrbniku vstop do starejših in onemoglih oseb.

Izpostava Ljubljana

Ob 11.20 so na Stantetovi ulici v Ivančni Gorici gasilci PGD Ivančna Gorica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP Ljubljana do preminule osebe. Gasilci so nudili pomoč pri prenosu osebe ter razkužili stanovanje, stopnišče in vhod objekta.

Izpostava Maribor

Ob 9.40 so na Trgu Dušana Kvedra v Mariboru gasilci GB Maribor s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP Maribor do obolele osebe.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nesreče dne 31.3.2020 (PDF datoteka)

Nesreče dne 1.4.2020 (PDF datoteka)

Nesreče dne 2.4.2020 (PDF datoteka)

Nesreče dne 3.4.2020 (PDF datoteka)

Nesreče dne 4.4.2020 (PDF datoteka)

Nesreče dne 5.4.2020 (PDF datoteka)

Nesreče dne 6.4.2020 (PDF datoteka)