Facebook
Twitter
YouTube

Javni poziv za predložitev vlog (11. 2. 2014)

za imenovanje izvajalcev tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč

Povezava na Uradni list RS - Razglasni del št. 10, z dne 7. 2. 2014, stran 395

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Javni poziv (PDF datoteka)