Facebook
Twitter
YouTube

Poročila o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom (5. 3. 2013)

Poročil o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom skladno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11in 61/11 – popr.) ni treba več pošiljati na Upravo RS za zaščito in reševanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE