Facebook
Twitter
YouTube

Obvestila (RSS)

4. 3. 2014
Letno poročilo izvajalcev požarnega varovanja o intervencijah
Obveščamo vas, da je rok za oddajo letnega poročila o intervencijah 31. marec 2014.

Obrazec je v prilogi.
11. 2. 2014
Javni poziv za predložitev vlog
za imenovanje izvajalcev tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč

Povezava na Uradni list RS - Razglasni del št. 10, z dne 7. 2. 2014, stran 395
   

ČASOVNO OBDOBJE