Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

14. 7. 2015
Ocena vaje Predor Markovec 2015
Po temeljiti oceni intervencij v predoru zaradi množične nesreče ob praktični  vaji Predor Markovec 2015, na kateri je sodelovalo več kot 100 pripadnikov sil za zaščito in reševanje,  so reševalne službe in drugi predlagali vrsto  dopolnitev,  tako načrtov ukrepanja,  kot načina delovanja ter opremljenost,  da bi izboljšali pripravljenost za ukrepanje ob množični nesreči v predoru in  tudi drugod. Izpostavili so bolj koordinirano vodenje reševanja, skladnejše delovanje reševalnih služb,  bolj ažurno medsebojno komuniciranje in  informiranje na terenu (v smislu »manj je več«).  Predlagajo štabno vajo za urjenje vodenja  intervencije ob množični nesreči, še kakšno skupno praktično vajo za primer množične nesreče in vrsto konkretnih izboljšav.
10. 7. 2015
Nova terenska avtomobila za Jamarsko reševalno službo
V soboto, 11. julija 2015, bo ob 10.30 v Hudi luknji pri Velenju vaja članov Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije. Prikazali bodo postopke reševanja ponesrečenca iz jame ter opremo in sredstva, ki jih uporabljajo pri reševanju. Ob tej priložnosti jim bo ministrica za obrambo Andreja Katič predala dve vozili, ki sta namenjeni uporabi v vodstvu Jamarske reševalne službe in njihovem Reševalnem centru Velenje.

10. 7. 2015
V Centru EU za koordinacijo odziva na nesreče

Generalni direktorat za humanitarno pomoč in CZ EU (DG ECHO) med povečano pripravljenostjo zaradi požarov v naravnem okolju vsako leto razpiše program vključevanja strokovnjakov v delo Centra EU za koordinacijo odziva na nesreče (ERCC). Enotedensko usposabljanje, ki vključuje spremljanje požarne ogroženosti držav članic EU in drugih držav, je namenjeno strokovnjakom iz držav članic EU. V izobraževanje vključeni strokovnjaki podrobneje spoznavajo način dela Centra za koordinacijo odziva na nesreče in tudi sisteme odziva na nesreče drugih držav, ki sodelujejo v mehanizmu CZ ali z direktoratom za humanitarno pomoč. Enotedenskega usposabljanja se je od 6. do 10. julija 2015 udeležila tudi strokovnjakinja Uprave RS za zaščito in reševanje.

10. 7. 2015
Usposabljanje za gašenje požarov v naravi
V enoti Izobraževalnega centra Republike Slovenije za zaščito in reševanje v Sežani bo tudi letos od ponedeljka, 13. julija, do predvidoma konca avgusta 2015 organizirano enotedensko usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev za gašenje požarov v naravi. V šestih tednih se bo v Sežani na usposabljanju za tovrstne intervencije zvrstilo 180 prostovoljnih gasilcev iz vse Slovenije, po trideset na teden. Usposabljanje organizirajo Gasilska zveza Slovenije, Zavod za gasilsko in reševalno službo Sežana in Uprava RS za zaščito in reševanje, ki usposabljanje financira.

8. 7. 2015
Skupno usposabljanje za posredovanje ob potresu

V duhu dobrega čezmejnega sodelovanja Gorenjske in avstrijske Koroške je bila od 2. do 5. julija 2015 praktična vaja POTRES TRITOL 2015, ki je potekala v Centru za usposabljanje JRKB in TRE – TRITOL v Spodnji Avstriji. Namen skupnega usposabljanja je krepitev čezmejnega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi državnimi organi, pristojnimi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter silami za zaščito, reševanje in pomoč. Urili so se za delo v ruševinah in za boljšo  pripravljenost, medsebojno obveščanje in skladno posredovanje pri odzivanju na nesreče na obmejnem območju. Sklepna ugotovitev: usposobljenost slovenskih pripadnikov CZ je povsem primerljiva z avstrijskimi, velika razlika pa je pri opremljenosti enot, saj so avstrijski pripadniki CZ v veliki prednosti.

6. 7. 2015
Osnovni tečaj za module CZ Evropske unije

V Izobraževalnem centru Republike Slovenije  za zaščito in reševanje na  Igu je od  27. junija do 3. julija potekal osnovni tečaj za module (MBC) CZ EU. Na tem mednarodnem tečaju so se usposabljali  vodje modulov, ki so registrirani v Mehanizmu CZ. Tečaj je namenjen  povečanju  usposobljenost vodstva modulov CZ za sodelovanje v mednarodnih intervencijah in integriranju v že obstoječe mednarodne mehanizme za odziv ob nesrečah, predvsem mehanizem CZ EU. Na tečaju je bilo 21 udeležencev iz 13 držav, posebna pozornost pa je bila posvečena  interoperabilnosti modulov in njihovi samozadostnosti pri izvajanju mednarodnih intervencij.

29. 6. 2015
Zadnja štabna vaja za module CZ Evropske unije

Od 26. junija do 1. julija 2015 sodelujejo predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje kot predavatelji in trenerji v Nemčiji, v Bonnu, na peti in zadnji štabni vaji za module CZ Evropske unije. Na teh vajah se za ukrepanje urijo vodstva reševalnih enot (modulov), ki bi jih države članice EU poslale kot mednarodno reševalno pomoč ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Na petih štabnih vajah bo za delovanje v mehanizmu CZ Evropske unije usposobljenih približno 100 članov vodstva modulov, članov ekipe Evropske unije za ocenjevanje stanja in usklajevanje mednarodne pomoči, ter pripadnikov enot za tehnično podporo.

19. 6. 2015
Zaključuje se regionalna vaja IPA CAMPEX 2015

V Skopju se je danes uspešno zaključila četrta velika regionalna vaja IPA CAMPEX 2015, ki jo je Uprava RS za zaščito in reševanje, kot del evropskega projekta IPA CZ 2 , izvedla  v sodelovanju z Direktoratom za zaščito in reševanje Republike Makedonije in partnerji iz Hrvaške, Italije, Nemčije in Švedske. Vajo si je včeraj organizirano ogledalo okoli 70 povabljenih;  v družbi  Darka Buta,  generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, tudi Miloš Bizjak, državni sekretar na  Ministrstvu RS za obrambo in Mitja Štrukelj, generalni direktor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu RS za zunanje zadeve.

18. 6. 2015
Zaključek gasilske šole

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je danes končala šolanje 22. generacija poklicnih gasilcev. 23 kandidatov je uspešno opravilo teoretični in praktični preizkus znanja. Na  priložnostni slovesnosti jim je  spričevala izročila Janja Brulc, vodja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig. Današnja demonstracija gasilskih veščin za obiskovalce pa  je bila praktična vaja, ki so jo imeli na zaključnem izpitu. Prikazali so gasilsko intervencijo ob prometni nesreči, ob razlitju nevarne snovi in ob požaru v večstanovanjski hiši.

17. 6. 2015
Namestitvena baza z vso oskrbo za 250 ljudi

V  bližini kraja Vizbegovo pri Skopju v Makedoniji, kjer je delovišče vaje IPA CAMPEX 2015, raste baza za nastanitev evakuiranih oseb, ki bo danes okoli 17. ure sprejela prvih 50 razseljenih ljudi.  Scenarij vaje je namreč predvidel močan rušilni potres, zaradi katerega okoli 20.000 ljudi ostane brez bivališč, Makedonija pa prek Mehanizma Civilne zaščite Evropske unije takoj zaprosi za mednarodno reševalno in drugo pomoč: družinske šotore za nastanitev ljudi, ležišča in odeje, šotore in opremo za nujno medicinsko oskrbo, šotore in pripomočke za osebno higieno, opremljeno mobilno kuhinjo, zmogljive generatorje in drugo. Za vajo bo postavljena namestitvena baza z vso oskrbo za 250 ljudi.

<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE