Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

24. 11. 2015
Uspešen program javnih del na URSZR
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je od 1. novembra 2015 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje preko javnih del zaposlila 235 dolgotrajno brezposelnih oseb za potrebe oskrbe migrantov v sprejemnih in nastanitvenih centrih po Sloveniji.
24. 11. 2015
Prispela pomoč Kraljevine Španije
V ponedeljek, 23. novembra, je v Slovenijo prek mehanizma Civilne zaščite EU prispela pomoč iz Španije. Pomoč, ki vsebuje 6.000 rokavic za enkratno uporabo, 100 prenosnih postelj in 5.000 zimskih odej, je Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje predal namestnik veleposlanika Kraljevine Španije v Ljubljani Luis Romera Pintor.
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se Kraljevini Španiji za pomoč iskreno zahvaljuje.
24. 11. 2015
Na Krnu odstranjenih 24 kosov NUS

Državna enota CZ za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) je intervenirala na pobočju Krna (2244m), v smeri proti Batognici in s tem poskrbela za varnejše planinske poti. Enota je posredovala  po prijavi planinca, da se ob planinski poti nahaja  NUS večjega kalibra. Zaradi varnosti obiskovalcev gora so  pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS  pregledali 2360 m² površine v okolici prijavljene  najdbe, odkrili  še 24 neeksplodiranih ubojnih sredstev in jih uničili na kraju najdbe. Šest pripadnikov CZ je pregledalo  teren, opravilo  identifikacijo NUS  in jih uničilo  na kraju, strokovno in z  minimalnimi vplivi na okolje.

23. 11. 2015
Namestitveni centri pripravljeni na zimo
Konec tega tedna je večji del države zajelo sneženje, tudi temperature so se v zadnjih dneh občutno znižale, zato je bilo pri oskrbi migrantov delovanje vseh služb treba prilagoditi zimskim razmeram.
16. 11. 2015
Donacija Razvojne banke Sveta Evrope

Na Ministrstvu za obrambo sta ministrica za obrambo Republike Slovenije Andreja Katič in namestnik generalnega direktorja za posojila Razvojne banke Sveta Evrope Stephan Sellen podpisala pogodbo o donaciji sredstev v višini 1,5 milijona evrov. Republika Slovenija je zaradi stroškov z nastanitvijo in oskrbo migrantov Razvojno banko zaprosila za donacijo 2,5 milijona evrov. Banka je Sloveniji odobrila 1,5 milijona, in sicer za nakup 100 bivalnih in 10 sanitarnih zabojnikov, tovornega vozila za njihov prevoz in namestitev ter 10 kombiniranih vozil.

16. 11. 2015
Razpisano usposabljanje za pridobitev poklica gasilec

Izobraževalni  center za zaščito in reševanje RS Ig razpisuje program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec. Usposabljanje bo trajalo 24 tednov in bo potekalo od 4. januarja 2016 do vključno 16. junija 2016. Z opravljenim zaključnim izpitom kandidati pridobijo  poklic gasilec in lahko poklicno opravljajo delo v gasilstvu. Kandidate vabimo, da pošljejo prijave najkasneje do 27. novembra 2015 na naslov: Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Gasilska šola, Razpis 2015, Zabrv 12, 1292 Ig. V Gasilski šoli  se bo letos  izobraževala že 23. generacija poklicnih gasilcev.

Programi

16. 11. 2015
Letošnje tretje in zadnje obdobno uničenje NUS

Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) je prejšnji teden izvedla tretje obdobno uničenje NUS v  letu 2015. V treh dneh je uničila 549 kosov različnih neeksplodiranih ubojnih sredstev, skupaj težkih 2125,70 kg. Pri uničenju  je sodelovalo 25 pripadnikov Državne enote za varstvo pred NUS in 11 gasilcev, članov  Gasilske zveze Postojna, ki so zavarovali  poligon  ter poskrbeli za požarno varnost.

13. 11. 2015
Strokovni posvet Gore in varnost

V soboto, 28. novembra 2015 bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu 11. strokovni posvet Gore in varnost. Na posvetu se bodo zbrali strokovnjaki, ki jih povezuje delovanje na področju preventive in nesreč v gorah. Analizirali bodo statistiko gorskih  nesreč v letošnjem letu, preučili posamezne izstopajoče primere in ob tem opozorili na najpogostejše napake, ki so jih naredili posamezniki ali so bile splet okoliščin oziroma naključij. Posvet je pripravil Odbor Gore in varnost, ki je skupni organ Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije, v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

13. 11. 2015
Ocenjevanje tveganj za nesreče

Na posvetu Ocene tveganja za nesreče so bile predstavljene ocene tveganja za posamezne nesreče in Državna ocena tveganj za nesreče. Ocene tveganja za posamezne nesreče so pripravila in predstavila ministrstva, ki so z Uredbo o izvajanju sklepa o mehanizmu Unije na področju CZ določena kot pristojna za izdelavo teh ocen. Na osnovi posameznih ocen je pripravljena tudi državna ocena tveganj za nesreče in bo, po sprejetju na Vladi Republike Slovenije, objavljena na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

11. 11. 2015
Evropski komisar za humanitarno pomoč in CZ pohvalil Slovenijo
Ministrica za obrambo Andreja Katič se je s sodelavci 10. novembra srečala z evropskim komisarjem za humanitarno pomoč in civilno zaščito Christosom Stylianidesom. Glavna tema pogovora je bila aktualna begunsko-migrantska problematika, govorili pa so tudi o sodelovanju Slovenije z EU na področju civilne zaščite. Z evropskim komisarjem za humanitarno pomoč in civilno zaščito Christosom Stylianidesom, ki se je v Sloveniji mudil na povabilo Ministrstva za zunanje zadeve, saj je kot govorec sodeloval na Slovenskih razvojnih dnevih, se je srečal tudi namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE