Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

1. 12. 2016
Načrt izobraževanja in usposabljanja VNDN v ICZR Ig za leto 2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu za leto 2017.
4. 11. 2016
Enota CZ za prečrpavanje vode končala z vajo Crna gora 2016

Črno goro skoraj vsako leto prizadenejo poplave večjega obsega, najhujše pa pomnijo iz leta 2010, ko je Črna gora tudi zaprosila za mednarodno pomoč preko Mehanizma Unije na področju civilne zaščite in preko Natovega Evroatlantskega centra za koordinacijo odziva ob katastrofah/nesrečah (Euro-Atlatic Disaster Reponse Coordination Center, v nadaljevanju EADRCC). Črna gora je za mednarodno pomoč zaprosila tudi leta 2012 ob velikih snežnih zametih, kjer je pomoč helikopterja in strokovnjaka nudila tudi Slovenija.

4. 11. 2016
V spomin

Ernest Eöry je bil oče sodobnega slovenskega gasilstva. V gasilsko organizacijo se je vključil leta 1950 na Hodošu, si z izobraževanjem pridobil tudi najvišji gasilski čin in kot prostovoljni gasilec opravljal številne gasilske funkcije. Od leta 1989 do leta 2008 je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije in nato ostal njen častni predsednik. Kot gasilec je bil vključen v sistem zaščite in reševanja ter za svoje delo prejel tudi kipec Civilne zaščite, ki je nagrada za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za svoje družbeno angažiranje je prejel je tudi zlati red za zasluge, odlikovanje predsednika Republike Slovenije.

Danes bo ob 14. uri na pokopališču v Hodošu zadnje slovo od Ernesta Eörya.  

27. 10. 2016
Mednarodna NATO EADRCC vaja CRNA GORA 2016

Vajo CRNA GORA 2016,  ki  bo potekala od 31. oktobra do 4. novembra v Črni Gori, organizira Evroatlantski center za usklajevanje pomoči v nesrečah (EADRCC), sodelovale pa bodo reševalne enote 15 držav. Scenarij  predvideva večje poplave, namen vaje pa je preveriti usklajenost skupnega odzivanja, delovanja in sodelovanja različnih mednarodnih reševalnih enot in služb. Iz Državnega logističnega centra v Rojah bo v soboto zjutraj, 29. oktobra 2016, na to vajo odpotovala slovenska enota za prečrpavanje vode z devetimi vozili, dvema visoko zmogljivima črpalkama in 21 pripadniki CZ. Nastanjena bo  v operativni bazi Policijskega centra Zlatica, posamezne aktivnosti  pa bodo potekale v okolici Podgorice.

27. 10. 2016
Usposabljanje kandidatov za poklicne gasilce

Gasilska šola razpisuje usposabljanje kandidatov za pridobitev poklica gasilec v letu 2017. Usposabljanje bo potekalo od 2. januarja 2017 do vključno 15. junija 2017 in  bo trajalo 24 tednov, oziroma  911 pedagoških ur. Pozivamo vse zainteresirane, da pošljete prijave z vsemi dokazili (več v prilogah) najkasneje do 30. novembra 2016 na naslov:  

Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS
Gasilska šola - Razpis 2017
Zabrv 12, 1292 Ig.

26. 10. 2016
Vaja sil za zaščito in reševanje Ruševina Gorenjska 2016

V petek in soboto, 28. in 29. oktobra 2016, bo na območju Gorenjske vaja sil za zaščito in reševanje Ruševina Gorenjska 2016. To bo štabna in praktična vaja celovitega preverjanja vodenja, operativnega delovanja in sodelovanja regijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru potresa, na katero so povabljene tudi  reševalne enote z Avstrijske Koroške. Vajo organizirajo Izpostava URSZR Kranj in občine Bled, Bohinj, Gorje, Gorenja Vas-Poljane, Jesenice, Jezersko, Mo Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Železniki In Žirovnica. Pri pripravi in izvedbi vaje sodeluje več kot 1.500 posameznikov iz različnih reševalnih enot, služb in drugih ustanov, vodil pa jo bo poveljnik Civilne zaščite  za Gorenjsko regijo Jernej Hudohmet.

26. 10. 2016
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

V  Izobraževalnem  centru  za zaščito in reševanje na Igu je bila danes  skupna seja predsedstev Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, na katero so povabili tudi ministrico za obrambo Andrejo Katič in državnega sekretarja  na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica. Beseda je tekla o varnostni situaciji v EU in Sloveniji in o Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-2022. Slednjo je predstavil poveljnik CZ RS Srečko Šestan.

20. 10. 2016
Mednarodna vaja IPA FLOODS 2016

Od 17. do 21. oktobra 2016 poteka v okolici Zagreba praktična vaja na temo reševanja na vodi in iz nje IPA FLOODS CRO 2016. Scenarij predvideva obsežne poplave, ki prizadenejo širšo okolico Zagreba, Hrvaška pa zaradi njih prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosi za mednarodno pomoč. Na prošnjo se odzoveta dva mednarodna modula za reševanje na vodi in iz nje, ki sta bila ustanovljena, usposobljena in opremljena znotraj programa IPA FLOODS: modul, ki ga sestavljajo reševalci iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške in Srbije, ter modul, ki ga sestavljajo reševalci iz Albanije, Kosova, Makedonije in Turčije. Dodatno se na prošnjo za pomoč odzovejo tudi reševalci iz Češke. 

17. 10. 2016
Obisk Gasilsko-reševalne službe Češke Republike
Delegacija URSZR, ki jo je vodil generalni direktor Darko But, je v spremstvu sodelavcev in poveljnika Gasilske zveze Slovenije Francija Petka v petek zogledom Raziskovalnega inštituta za zaščito prebivalstva končala tridnevni obisk na Češkem. Slovenski delegaciji je bil predstavljen sistem zaščite in reševanja Češke republike, s katerim se ukvarja Gasilsko reševalna služba. Predstavili so jim delovanje nacionalnega centra za obveščanje in 14 regijskih centrov za obveščanje, Izobraževalni center v Brnu (za poklicne in prostovoljne gasilce) in Raziskovalni inštitut za zaščito prebivalstva. Obiskali so tudi podjetje TATRA Trucks, ki je specializirano za izdelavo robustnih specialnih vozil.
13. 10. 2016
Usposabljanje za psihološko pomoč reševalcem in drugim po nesreča

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu 13. in 14. oktobra 2016 poteka usposabljanjeza psihosocialno pomoč reševalcem in prebivalcem po nesrečah. Na povabilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje predava dr. Bruno Almedida de Brito, priznani strokovnjak psiholog, specializiran za travmatične dogodke, ki dela za Civilno zaščito na Portugalskem in tudi drugod po Evropi ter je strokovnjak za psihosocialne intervencije in koordinacijo skupin za zagotavljanje psihosocialne pomoči.

 

<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE