Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

12. 11. 2014
V ljubljanskem regijskem centru za obveščanje trikrat več klicev

Od začetka poplav oz. od 7. do 10. novembra so na številko 112 v 13 regijskih centrih za obveščanje v Sloveniji prejeli 8.040 klicev v sili. Največ klicev je bilo v regijske centre v Ljubljani, Mariboru in Celju. Ljubljanski regijski center za obveščanje, ki dnevno prejme povprečno 424 klicev na pomoč, jih je v najbolj obremenjenem dnevu, v petek, 7. novembra, prejel trikrat več, to je kar 1.172. V Mariboru, kjer je povprečje 186 klicev dnevno, jih je bilo omenjeni petek 284, v celjski regijski center pa je klicalo 185 ljudi, sicer jih povprečno kliče 165 dnevno. Za primerjavo: ljubljanski regijski center za obveščanje je 2. februarja, ko nas je prizadel žled, na najbolj obremenjeni dan prejel 2.644 klicev v sili.

11. 11. 2014
Sodelovanje z Državno upravo za zaščito in reševanje Hrvaške

V torek, 11. novembra 2014, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekala 14. redna letna seja stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje na podlagi meddržavnega sporazuma o sodelovanju na tem področju. Na seji mešane komisije, ki izmenično poteka v drugi državi, je bilo predstavljeno poročilo o skupnih aktivnostih v preteklem obdobju. Sodelovanje je bilo najintenzivnejše na obmejnem območju in v evropskih projektih.

 

10. 11. 2014
Še ena ponovitev posveta
Uprava RS za zaščito in reševanje bo organizirala še drugo ponovitev posveta Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi (načrtovanje požarne varnosti za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe). Druga ponovitev posveta bo 27. novembra 2014 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. Prijavnica in program posveta sta v prilogi.
10. 11. 2014
Postavitev montažnega mostu v Remšniku

Pripadniki Slovenske vojske (Teritorialnega polka 72. brigade SV) so med 3. in 6. novembrom čez Brezniški potok v Remšniku postavljali nadomestni montažni most, ki je last Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).
Na tej lokaciji je pred tem stal most iz kamna in betona, ki mu je deroča voda ob neurju 9. avgusta letos spodjedla temelj – krajni opornik mostu. Zaradi porušitve le-tega se je v potok porušila tudi gornja prekladna konstrukcija, ki je služila kot vozišče. Prebivalcem se je zato pot do regionalne ceste v Breznu (Maribor–Dravograd) podaljšala za približno 14,5 km.

<<< Prejšnjih 10 1 2 

ČASOVNO OBDOBJE