Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

19. 11. 2014
Prenovljena zgibanka

V teh dneh bodo gospodinjstva v 10-km pasu okoli Nuklearne elektrarne Krško prejela prenovljeno zgibanko  z naslovom »Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreče«. Izdala jo je Nuklearna elektrarna Krško v sodelovanju z občinama Brežice in Krško, Upravo za jedrsko varnost in Upravo za zaščito in reševanje. Z njo se bodo  prebivalci v okolici elektrarne ponovno seznanili z zaščitnimi ukrepi, saj dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice nesreče. Je tudi uvod v letošnjo državno vajo sil za zaščito in reševanje NEK 2014, ki bo 26. in 27. novembra 2014 in je del rednega preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni jedrski in radiološki nesreči.

18. 11. 2014
Tečaj za vodstveni kader operativnih reševalnih enot

V okviru Programa za krepitev sodelovanja z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami Zahodnega Balkana na področju civilne zaščite – faza 2 (projekt IPA CZ 2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s konzorcijskimi partnerji na Kosovu od 17. do 21. novembra 2014 organizira tečaj za vodstveni kader operativnih reševalnih enot in za člane enot, ki so namenjeni na misije v tujini. Tečaja se udeležuje 20 reševalcev iz Albanije, Črne gore, Kosova, Makedonije in Turčije.

 

18. 11. 2014
Sklepna konferenca projekta EU GOAL

20. novembra 2014 bo v Celovcu sklepna konferenca projekta EU GOAL z naslovom Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah, namenjena bo kratki predstavitvi rezultatov projekta ter potrditvi pomembnosti nadaljnjega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo na področju zaščite, reševanja in pomoči.

14. 11. 2014
Satelitski posnetki poplavljenih območij

 Tudi ob tokratnih poplavah je Uprava RS za zaščito in reševanje, kot nacionalna kontaktna točka za storitve hitrega kartiranja satelitskih posnetkov Copernicus EMS,  zaprosila za satelitsko snemanje prizadetih območij (v sodelovanju z Agencijo RS za okolje in Uradom za meteorologijo), saj je spremljanje vremenske in hidrološke situacije bistvenega pomena pri načrtovanju območjih satelitskega snemanja. Vsi posnetki  so objavljeni na spletni strani http://emergency.copernicus.eu in javno dostopni, vsak pod svojo številko t.i. proženja.

 

13. 11. 2014
Aktiviran državni načrt ob poplavah, sestanek štaba CZ RS

Na upravi RS za zaščito in reševanje se je ob 11. uri sestal  štab CZ Republike Slovenije. Člane je Srečko Šestan,  poveljnik Civilne zaščite   seznanil, da je včeraj aktiviral državni načrt zaščite in reševanja  ob poplavah. V njem so določene naloge za posamezne vladne resorje. Poveljnik je člane pozval, da mu do jutri poročajo o opravljenih aktivnostih doslej, tri dni po zaprtju načrta pa pošljejo poročilo o opravljenem delu.  Državni načrt se aktivira, če poplave prizadenejo obsežna območja ali če naravna nesreča traja dlje časa.

12. 11. 2014
Poplave v številkah

Intervencijam sil za zaščito in reševanje zaradi poplav, ki so se pričele 6. novembra, ni videti konca. Vodna ujma še preti, saj vremenoslovci napovedujejo nove in nove padavine. Geologi svarijo pred zemeljskimi plazovi. Kljub temu smo  naredili prvo oceno, kaj je ujma povzročila doslej. Od 6. do 11. novembra  je bilo poplavljenih več kot 1300 objektov; 1025 individualnih stanovanjskih hiš, 26 blokov, 6 vrtcev, oziroma šol, 143 gospodarskih objektov in 137 drugih zgradb. Poplave so prizadele infrastrukturo: poškodovanih je 90 km cest in 4 mostovi. Sprožilo se je 44 pretečih zemeljskih plazov, evakuiranih je bilo 16 oseb.

12. 11. 2014
V ljubljanskem regijskem centru za obveščanje trikrat več klicev

Od začetka poplav oz. od 7. do 10. novembra so na številko 112 v 13 regijskih centrih za obveščanje v Sloveniji prejeli 8.040 klicev v sili. Največ klicev je bilo v regijske centre v Ljubljani, Mariboru in Celju. Ljubljanski regijski center za obveščanje, ki dnevno prejme povprečno 424 klicev na pomoč, jih je v najbolj obremenjenem dnevu, v petek, 7. novembra, prejel trikrat več, to je kar 1.172. V Mariboru, kjer je povprečje 186 klicev dnevno, jih je bilo omenjeni petek 284, v celjski regijski center pa je klicalo 185 ljudi, sicer jih povprečno kliče 165 dnevno. Za primerjavo: ljubljanski regijski center za obveščanje je 2. februarja, ko nas je prizadel žled, na najbolj obremenjeni dan prejel 2.644 klicev v sili.

11. 11. 2014
Sodelovanje z Državno upravo za zaščito in reševanje Hrvaške

V torek, 11. novembra 2014, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekala 14. redna letna seja stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje na podlagi meddržavnega sporazuma o sodelovanju na tem področju. Na seji mešane komisije, ki izmenično poteka v drugi državi, je bilo predstavljeno poročilo o skupnih aktivnostih v preteklem obdobju. Sodelovanje je bilo najintenzivnejše na obmejnem območju in v evropskih projektih.

 

10. 11. 2014
Še ena ponovitev posveta
Uprava RS za zaščito in reševanje bo organizirala še drugo ponovitev posveta Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi (načrtovanje požarne varnosti za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe). Druga ponovitev posveta bo 27. novembra 2014 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. Prijavnica in program posveta sta v prilogi.
10. 11. 2014
Postavitev montažnega mostu v Remšniku

Pripadniki Slovenske vojske (Teritorialnega polka 72. brigade SV) so med 3. in 6. novembrom čez Brezniški potok v Remšniku postavljali nadomestni montažni most, ki je last Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).
Na tej lokaciji je pred tem stal most iz kamna in betona, ki mu je deroča voda ob neurju 9. avgusta letos spodjedla temelj – krajni opornik mostu. Zaradi porušitve le-tega se je v potok porušila tudi gornja prekladna konstrukcija, ki je služila kot vozišče. Prebivalcem se je zato pot do regionalne ceste v Breznu (Maribor–Dravograd) podaljšala za približno 14,5 km.

<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE