Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

7. 2. 2017
Evropski dan številke za klic v sili 112
Evropska komisija je 11. februar razglasila za evropski dan številke za klic v sili 112. Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, jo kličejo, ko potrebujejo pomoč oziroma so ogroženi življenja ljudi ali živali ter varnost premoženja ali okolja. Učinkovit odziv na brezplačno številko za klic v sili in koordinacijo pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zagotavljajo centri za obveščanje 24 ur dnevno in 365 dni v letu.
6. 2. 2017
11.2. MEDNARODNI DAN ŠTEVILKE 112
Na telefonsko številko 112 mogoče klicati v vseh 27 državah članicah Evropske unije in v večini drugih evropskih držav, tudi na Hrvaškem, Kosovu, v Makedoniji in na posameznih območjih Rusije. Slovenija jo je uvedla med prvimi, že leta 1997.
6. 2. 2017
Pregled števila klicev v regijske centre za obveščanje
Porazdelitev števila klicev po regijskih centrih v letu 2016 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
4. 2. 2017
Posvet predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez
V soboto, 4. februarja, je v Selnici ob Dravi potekal vsakoletni posvet za predsednike in poveljnike gasilskih zvez, ki sta se ga udeležila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But.
URSZR pridobila sredstva evropskega investicijskega sklada

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je iz evropskega strukturnega in investicijskega sklada uspešno pridobila dobrih 1,6 milijona evrov za izvedbo projekta Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav.

1. 2. 2017
Generalni direktor URSZR obiskal Občino Žužemberk

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But je v torek, 31. januarja 2017, na povabilo župana Občine Žužemberk Franca Škufce obiskal sedež Občine Žužemberk in se seznanil s projekti občine na področju zaščite in reševanja.

1. 2. 2017
Datumi testiranj pozivnikov v letu 2017
V prilogi so datumi testiranj pozivnikov.
1. 2. 2017
NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE
Razpis 21. nagradnega NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE - Pozor, nevarne snovi!« v šolskem letu 2016/2017
1. 2. 2017
XXII. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI
XXII. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA 20.5.2017 VIDEM
31. 1. 2017
DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZ. BOLEZNI
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KL-G
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE