Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

16. 2. 2012
Pomoč Črni gori zaradi ekstremnih vremenskih razmer
Republika Črna gora, ki so jo v preteklih dneh zajele obilne snežne padavine, je 13. februarja 2012 na podlagi sprejetega dvostranskega sporazuma med Vlado RS in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami Sloveniji poslala zaprosilo za pomoč pri reševanju in odpravi posledic vremenske ujme. 14. februarja je Slovenija v Črno goro napotila reševalno ekipo; helikopter Slovenske vojske in gorske reševalce.
V foto galeriji : odhod ekipe z Brnika, prihod v Podgorico in zasnežena Črna gora.
14. 2. 2012
EU Proteus – mednarodni projekt jamarskih reševalcev
Projekt EU Proteus je namenjen osveščanju ljudi pred nevarnostmi v jamah in izpopolnjevanju jamarskih reševalcev v sistemu civilne zaščite Evropske unije. V januarju sta projekt EU Proteus začeli uresničevati slovenska Jamarska reševalna služba, ki vodi projekt, in hrvaška Komisija za jamarsko reševanje, ki je partner v projektu. Rezultat dvoletnega projekta bo, med drugim, izurjena 28 članska reševalna enota, sestavljena iz 14 slovenskih in 14 hrvaških jamarskih reševalcev, dobro opremljenih za posredovanja ob večji nesreči v jami na območju Evropske unije.
6. 2. 2012
Mednarodni dan enotne evropske številke 112 je 11. 2.
Letos mineva že 21 let, odkar je leta 1991 ministrski svet Evropske unije odločil, da bo enotna evropska številka za klic v sili 112. Pozval je vse države članice, da uvedejo to enotno številko, da bi se izboljšal dostop do reševalnih služb, predvsem tujim popotnikom. Danes je na telefonsko številko 112 mogoče klicati v vseh 27 državah članicah Evropske unije in v večini drugih evropskih držav, tudi na Hrvaškem, Kosovu, v Makedoniji in na posameznih območjih Rusije. Slovenija jo je uvedla med prvimi, že leta 1997.
27. 1. 2012
Raziskovalne naloge požarnega sklada za leto 2012
Komisija za razvojnoraziskovalne naloge pri Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (v nadaljevanju: komisija) je sklenila, da pozove strokovno javnost, da predlaga razvojnoraziskovalne naloge (v nadaljevanju: RRN) s področja varstva pred požarom. Odbor jih bo obravnaval in izbral za javni razpis leta 2012.
25. 1. 2012
Dober sosed prvi pomaga
GOAL je projekt Evropske unije, namenjen krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja med obmejnimi regijami  v Sloveniji ter deželo Štajersko in deželo Koroško v Avstriji. Predstavniki civilne zaščite iz teh treh regij so končali delavnice, namenjene spoznavanju sistemov organiziranosti in delovanja, da bi bila pomoč ob naravnih in drugih nesrečah hitra ter učinkovita. Delavnice o štabnem delovanju, interoperabilnosti in povezljivosti komunikacijskih sistemov so bile tudi priprava na skupno terensko čezmejno vajo Gozdni požar Soboth 2012, ki bo konec aprila ali v začetku maja v Avstriji.
16. 1. 2012
Patruljni tek na smučeh
Na Rudnem polju na Pokljuki je v soboto, 14. januarja, potekalo 41. odprto prvenstvo Slovenske vojske in Policije v patruljnem teku na smučeh, ki ga je organiziralo Poveljstvo za podporo Slovenske vojske. Letos so se tekmovalcem iz Slovenske vojske in Policije pridružili tudi tekmovalci zaščite in reševanja. Športno tekmovanje je tudi sklepni dogodek 55. prireditve Po stezah partizanske Jelovice – Dražgoše 2012.
10. 1. 2012
Nova generacija poklicnih gasilcev
V Izobražeavlnem centru za zaščito in reševanje na Igu je pričela z usposabljanjem nova, že 19.generacija kandidatov za poklicne gasilce. Letošnja generacija šteje 48 kandidatov, prihajajo pa iz dvajsetih različnih gasilskih enot iz vseh koncev Slovenije. Uprava RS za zaščito in reševanje skrbi za usposabljanja poklicnih gasilcev, v enotah pa skrbijo, da se gasilske vrste sistematično pomlajajo, da znanja in veščine prehajajo iz roda v rod in da se skozi usposabljanje prenašajo v prakso tudi nova znanja s tega področja.
10. 1. 2012
Sprožitev sirene na Sv. Primožu nad Muto
V petek, 9. januarja 2012, je bil ob 12. 45. uri obveščen regijski center za obveščanje v Slovenj Gradcu, da se je sprožila sirena na lokaciji »Sveti Primož« v občini Muta. Ta sirena je ena od siren v sistema javnega alarmiranja, ki so namenjene opozarjanju lokalnega prebivalstva v primeru poplavnega vala, ki bi nastal ob morebitni porušitvi jezu hidroelektrarne Golica. Izkazalo se je, da je bil to lažni alarm.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ČASOVNO OBDOBJE