Facebook
Twitter
YouTube

Novice (RSS)

18. 4. 2014
Danes CORS pošilja bilten na 153 elektronskih naslovov
Na današnji novinarski konferenci so Darko But, generalni  direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, prvi urednik biltena  Slavko Šipec  in vodja Centra za obveščanje RS Boštjan Tavčar  predstavili razvoj dnevnoinformativnega biltena Centra za obveščanje (CORS) od začetkov pred 20 leti do danes, ko lahko vsak na spletnih straneh www.sos112 sprotno, takoj ko so sporočeni na klic v sili 112, spremlja katere nesreče so se pripetile v Sloveniji.     
17. 4. 2014
20 let dnevnoinformativnega biltena CORS
Dnevno informativni bilten Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je prvič izšel natanko pred 20 leti, 18. aprila 1994, z namenom, da se na kratko  in jedrnato  predstaviti državnim organom in javnosti, s kakšnimi nesrečami in intervencijami se dnevno srečuje sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V dvajsetih letih je izšlo več kot  7000 izvodov. Danes ga Center za obveščanje (CORS) pošilja na 153 elektronskih naslovov.
15. 4. 2014
Možnosti pridobiti evropska sredstva
Evropska komisija, Generalni direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito, je objavila dva javna razpisa s področja zaščite, reševanja in pomoči za leto 2014. Prvi razpis je namenjen projektom s področja preventive in pripravljenosti na nesreče ter onesnaženosti morja. Drugi razpis je namenjen projektom, ki se osredotočajo na pripravo in izvedbo praktičnih vaj s scenarijem velike nesreče.  Tu boste našli osnovne informacije o razpisih in spletne povezave na originalna besedila razpisov.
 
14. 4. 2014
Prva ocena vaje AC Trebnje–Novo mesto 2014
 
Z vajo AC Trebnje–Novo mesto 2014 smo preverili in ocenili pripravljenost ter zmogljivost enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč ob množični nesreči na avtocesti na območju Dolenjske regije. »Po prvih ocenah so se enote in službe ustrezno odzvale in organizirale ter učinkovito in hitro rešile in oskrbele poškodovane. Bilo je narejenih nekaj manjših napak, kar bo izhodišče in usmeritev za nadaljnja usposabljanja in urjenja. Menimo, da smo z vajo dosegli zastavljene cilje in dokazali, da smo na tako veliko nesrečo pripravljeni,« je ocenil vajo Klemen Gorše, vodja Izpostave URSZR Novo mesto, ki je vajo tudi vodil. Vajo si je ogledalo okoli 500 gledalcev.
 
14. 4. 2014
Modul Emergency.lu
Konec marca se je končal projekt ESA-IDRC, kar je akronim za razvojni projekt Evropske vesoljske agencije, namenjen izboljšanju odziva na nesreče (European Space Agency – Improving Disaster Response Cap). Cilj projekta je bil izboljšati zmogljivosti modula Emergency.lu. Modul je komunikacijska platforma, pri kateri je velik poudarek na satelitskih komunikacijah in je namenjen predvsem podpori reševalnim in humanitarnim operacijam v primeru večjih naravnih in drugih nesreč na območjih, kjer ni zagotovljenih osnovnih komunikacijskih povezav za vodenje intervencij in komuniciranje med reševalci.
10. 4. 2014
Regijska vaja AC Trebnje–Novo mesto 2014
V soboto, 12. aprila 2014, bo z začetkom ob 10. uri na območju pokritega vkopa Karteljevo, v Avtocestni bazi Novo mesto in v Splošni bolnišnici Novo mesto potekala regijska vaja sil za zaščito in reševanje. Scenarij vaje je množična nesreča na avtocesti, v kateri je udeleženih 21 vozil in poškodovanih 22 ljudi. Namen vaje je preveriti usposobljenost in opremljenost sil za posredovanje in oskrbo poškodovanih ob množični nesreči na avtocesti na območju dolenjske regije ter ustreznost načrtov za zaščito in reševanje. Dolenjska avtocesta bo zaradi vaje med izvozoma Mirna peč in Novo mesto zahod od 7. do 15. ure zaprta za promet. Obvoz bo urejen.
10. 4. 2014
Prva konferenca za pripravo mednarodne vaje v Črni gori
Od 14. do 16. aprila 2014 bo v okviru Programa za krepitev sodelovanja na področju civilne zaščite z državami kandidatkami za vstop v Evropsko unijo (projekt IPA CZ II) v Podgorici prva konferenca za pripravo regionalne vaje zaščite in reševanja v Črni gori. Scenarij vaje bo potres. Udeležili se je bodo strokovnjaki držav Zahodnega Balkana in Turčije ter predstavniki konzorcija držav, ki izvaja program IPA CZ II (Slovenija, Hrvaška, Italija, Nemčija, Švedska); delegacijo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo vodil namestnik generalnega direktorja Branko Dervodel.
4. 4. 2014
Nova uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
Jutri bo prenehala veljati Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju iz leta 2006, v veljavo bo stopila nova uredba, ki jo je vlada sprejela 14. marca letos. V njej je natančneje opredeljeno, kaj se šteje za naravno okolje, kaj za kurjenje, z njo je skoraj povsem prepovedano požiganje v naravnem okolju, urejeno je tudi kurjenje kresov. Z uredbo se uvaja novost, in sicer dežurstvo gasilcev v jugozahodnem delu države, kjer je največ požarov v naravnem okolju.   
1. 4. 2014
Nagrajeni za najbolj inovativno storitev na področju klica v sili
Evropsko združenje številke 112 za klic v sili EENA  je Upravo RS za zaščito in reševanje nagradilo za najbolj inovativno storitev na področju klica v sili 112. Nagrado  je uprava prejela za tridimenzionalni geografski informacijski sistem (3D-GIS) z vgrajenim »Pametnim lokatorjem«, ki omogoča, da  operaterji v klicnih centrih 112 s podatki, ki jih imajo v 3D-GIS sistemu, zelo hitro ugotovijo natančno lokacijo kličočega iz mobilnega telefona in  lahko  v najkrajšem času pošljejo pomoč. To rešitev je uprava razvila skupaj s podjetjem XLAB iz Ljubljane, s katerim že dalj časa zelo uspešno sodeluje. Branko Dervodel, nam. gen. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje in Boštjan Tavčar, vodja Centra za obveščanje bosta nagrado prevzela jutri zvečer na slovesnosti v okviru konference EENA  v Varšavi.
31. 3. 2014
Končna ocena neposredne škode zaradi snega, žleda in poplav
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 28.03.2014  potrdila končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014. Ocenjena   neposredna škoda znaša 429.415.980,17 evra . Ta znesek presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 in presega  limit, določen za  pravico do uporabe sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vrednost končne ocene presega tudi  0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka, kar je pogoj za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE